Skjøgekirken: Beruset av horevin og på utstilling

Harald Hæreid 

Natt til 2. desember 2007 drømte jeg at noen viste meg rundt i en bygning. Etter en stund skjønte jeg: Det var et horehus. Det siste rommet de viste fram, var for overnatting, som et hotell. Men der så jeg ikke noen folk. Alle rommene var tomme, stygge, uoppussede, med nakne betongvegger.

Til slutt sto jeg utenfor bygningen, foran fasaden som hadde utstillingsvinduer langs hele ”hotellrommet”. I alle utstillingsvinduene lå det madrasser, en og en ved siden av hverandre. Hver madrass lå på skrå med fotenden lavest og nærmest vinduet. På hver madrass lå det en person. Til venstre lå det 5-10 madrasser med mannfolk. Til høyre, lengst fra meg, lå det tilsvarende antall damer.

Noen spurte: Hvorfor ligger de der? Jeg svarte: Fordi de er fulle. (Underforstått: De er så beruset at de har problemer med å komme seg hjem).

Dernest var jeg inne i et helt vanlig moderne kirkelokale. Der satt det en kvinnelig organist, som sa: Beklager, men jeg har en strid gående med den kvinnelige presten i menigheten.

Tolking av drømmen om horehuset
Drømmens mest slående trekk er drukkenskap og hor. Under rus forsvinner alle hemninger og veien til horehuset blir kort. Rus er et bilde på at en ikke er i stand til å se eller snakke om de åndelige sannhetene. En som er i åndelig rus kan ikke gå støtt, vakler. Han / hun faller, slår seg osv, og bør helst sove rusen ut. Horelivet er et bilde på avgudsdyrkelse. I stedet for å ære og dyrke den levende Gud, holder den troende seg til andre guder eller åndsmakter, så som (transcendental) meditasjon, yoga, okkulte kampsporter (tae kwando osv). Eller hva med pengeguden, i bibelen kalt Mammon.

Ta noen andre eksempler på avgudsdyrkelse. :

Kol. 3,5 Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse.   

Hvordan kan vi unngå å blande vår gudstro med avgudsdyrkelse? Se versene foran:

Kol. 3, 1 Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2 La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 4 Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.

Legg merke til vers 3,3: Dere er jo døde. Denne mektige sannheten er i stand til å redde oss ut av avgudsdyrkelsens fangenskap, fra ekteskapsbrudd, hor (hva med porno), begjær, pengegriskhet..

Horehuset er dermed et bilde på såkalte kristne som ikke kjenner sannheten, som ikke forstår hva Jesus gjorde på Golgata.. Disse menneskene snubler i sitt eget åndelige mørke. De driver med ulike former for avgudsdyrkelse, inlkusive pengebegjær. De lever i stadig strid og splittelse. Spesielt er det motsetning mellom disse såkalte kristne og de ekte troende. I Judes brev står det:

Jud 1:19  Disse er de som skiller sig ut, naturlige mennesker, som ikke har ånd.

De som ikke har ånd er slike som ikke er født på ny.. eller skulle de likevel være det, er de iallfall ikke åndsdøpte.


2Ti 4:3-5  For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret,  (4)  og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.  (5)  Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Hallo! Det er på tide å våkne opp og erkjenne at vi er maktesløse uten at vi blir ikledd Kristus og blir salvet og leget med øyensalve slik at vi kan se de guddommelige sannhetene i Skriften og se inn i den åndelige verden.


De lå på utstilling
Selv om mange nordmenn ikke kjenner evangeliet, vet de iallfall en ting: At vi kristne er uenige oss i mellom. Dette er hva verden legger merke til: Striden oss i mellom.De falske og sanne troende er fiender, og de sanne troende må komme til enhet.

Beruset eller edru?

Peter skriver i 1P4,7: Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be. Et typisk kjennetegn på at en kristen ikke er edru, er at han/hun ikke ber, ikke kan be. Det kan komme av at de ikke har noen forventning om bønnesvar. De mangler det Jesus sa til Marta: Ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, dvs. hun satt ved Jesus føtter og lyttet. Se Luk. 10,42. Om du hører fra Jesus, vokser troen, forventningen. Du blir sindig etter bibelens målestokk, ikke etter menneskers mål. 

Babylon eller Jerusalem
Egen kraft eller Guds kraft? Mange av oss som jobber og strever for Herren gjør dette i egen kraft. Typisk for mange av oss i vesten er at vi lar oss styre og lede på samme måte som babylonerne (eller skjøgen). Om dem sier altså skriften i Habakkuk 1,11b: Deres kraft er deres Gud. De behøver ingen annen gud, for de stoler på seg selv, på sin egen styrke. Motsetningen er Jomfruen Jerusalem. Hun viser enfoldig troskap mot Herren. Hun stoler ikke på seg selv: Uten at dere blir som små barn, kan dere ikke komme inn i Guds Rike.


Se motstykket, aktivitetshuset, en levende Guds menighet!

Drømmen om horehuset

Venstre: Korskirken, Bergen                                  Høyre: Abortprotest under bispevigsel

Herren vekte meg natt til 1. oktober 2007 og ga meg navnet på nettstedet ligaer.no. Jeg ble frelst i 1976, og har bakgrunn fra kristen kringkasting, senest fra TV Visjon Norge. Mere


Nedlastinger

  1. -Bok: GUD DREPTE HOMOPRESTEN - etter flere advarsler.

  2. -Forkynnelse/taler i form av podcast.


Bønnemøter

Det er på tide at Guds folk begynner å be. Mange kristne har ikke lært å be. De har ikke opplevd samfunnet med  Faderen og han sønn Jesus Kristus. Bønnemøter er tingen! Prøv å få kontakt med noen som virkelig kan be, som virker i "nådens og bønnens ånd".


Kjenner du igjen vekkelsen?
Jesus sa: Dere gransker skriftene, og tror dere har evig liv i dem, men dere vil ikke komme til meg og få liv.

Om du ikke har intim omgang med Jesus personlig, i ditt lønnkammer (enerom), da kjenner du heller ikke skriftene. Da vil du heller ikke kjenne igjen vekkelsen når den kommer.

Bli kjent med Jesus slik at du får være med på vekkelsen!
Bli frelst, reddet!
Jesus lever! Han sier:
"Jeg er oppstandelsen og Livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg." Joh. 11,25+ 14,6. Du blir frelst ved å tro at Jesus Døde for våre synder og ble reist opp ved Faderens veldige kraft. Dernest må du bekjenne (si) at Jesus er  Herre. Rom 11.9-10. Ønsker du i dag å bli en annen skapning, da ta kontakt!